Sponsorudvalg

Sponsorudvalget hos Vilsbæk består af:

 

Jacob Hendriksen

Søren Strøh

Kenneth Thimm

Referater

Referat fra møde d. 21-05-2014

Sted: Rytterstuen Vilsbæk Rideklub

Deltagere: Winnie, Charlotte, Line, Karina

Afbud:

 

Ansvarlig:

Sparkassen Vendsyssel
Kenneth har modtaget ansøgning fra Winnie, som han skal underskrive og vedlægge regnskabet og indlevere inden d. 10. Maj 2014. 
Karina følger op på bestyrelsesmødet.

Winnie

Kommunal støtte: 
Charlotte har modtaget svar fra Kommunen, men de har ingen konkrete ideer til noget vi kan søge ud over det der allerede bliver søgt.
Evt. kan der søges til udendørs arealer osv. men det er noget hun skal snakke med bestyrelsen om.
Mulighed ville være at søge midler til førstehjælpskursus. (der skal ansøges inden 1. oktober 2014) – Bestyrelsen skal ansøge om dette  (Karina tager med på bestyrelsesmøde)

Kontaktperson til Kommunen vil være Charlotte fra Sponsorudvalget.

Charlotte

Leje af skabe: 
Der ligges et depositum på 100 kr. for nøglen, men der bliver ingen leje for skabene. Man kan kontakte Inge hvis man ønsker at benytte et skab.

Udvalget

Passivt medlemskab: 
Skal med på generalforsamling.

Udvalget

Anonym støtte: 
Skal med på generalforsamling.

Udvalget

Sponsor Projekter:

Ride lejer (uge 27 Søndag – Onsdag?) skal med på bestyrelsesmødet om sponsorudvalget skal hjælpe med noget.

Evt. flødebollekaster. Sparkassen Vendsyssel.

Udvalget

Super Brugsen: 
Er ikke skiftet endnu. Afventer svar fra Brugsen.

Line

Sponsor stand til By-night i Brovst

Ok for at gå videre fra bestyrelsen. Vi skal tjekke hvornår det passer ind. 
Winnie undersøger hvornår det passer ind.

Meningen er at der kan indsamles bandeskilte og sponsorater til springbanen.

Byfest i Arentsminde (Uge 27) kunne være en stor mulighed når der er dyreskue om søndagen. Karina undersøger med Palle om der er mulighed for at vi kan deltage.

Winnie undersøger om der evt. er noget til Tranum byfest hvor vi kan lave et arrangement.

Priser på skilte skal undersøges. Muligheder er dem Ole bruger eller skiltefabrikken i Ranum. Der skal udarbejdes en prisliste.

Er der nogle der betaler i forvejen (Skiltene inde i ridehallen) Hvad betaler de.

Hvilken størrelse skal det være når det er over på springbanen.