12-02-2020

Kom til vores generalforsamling

 

Generalforsamling på vilsbæk rideklub 

D.4/3 -2020 kl 19  vil der være generalforsamling på vilsbæk rideklub. Mødet findes sted i rytterstuen. 

Indkaldelse til  Generalforsamling, Vilsbæk Rideklub.

Sted: Rytterstuen Vilsbæk Rideklub onsdag d.4 marts kl 19:00

Dagsorden som Følgende: 

1.       Valg af dirigent

2.       Bestyrelsens beretning

3.       Godkendelse af revideret regnskab

4.       Fastsættelse af kontingent

5.       Behandling af indkomne forslag

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen

6.       Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg er: Mette (ønsker ikke genvalg)

                   Jonna (ønsker ikke genvalg)

                Maria T (ønsker ikke genvalg)             

7.       Valg af suppleanter

8.       Valg af regnskabs kontrollanter

9.       Eventuelt

Foreningen er vært ved kaffe og brød.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

                                               

________________________________________________________________________________