Generalforsamling på vilsbæk rideklub 

D.4/3 -2020 kl 19  vil der være generalforsamling på vilsbæk rideklub. Mødet findes sted i rytterstuen. 

Indkaldelse til  Generalforsamling, Vilsbæk Rideklub.

Sted: Rytterstuen Vilsbæk Rideklub onsdag d.4 marts kl 19:00

Dagsorden som Følgende: 

1.       Valg af dirigent

2.       Bestyrelsens beretning

3.       Godkendelse af revideret regnskab

4.       Fastsættelse af kontingent

5.       Behandling af indkomne forslag

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen

6.       Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg er: Mette (ønsker ikke genvalg)

                   Jonna (ønsker ikke genvalg)

                Maria T (ønsker ikke genvalg)             

7.       Valg af suppleanter

8.       Valg af regnskabs kontrollanter

9.       Eventuelt

Foreningen er vært ved kaffe og brød.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

                                               

________________________________________________________________________________

Info

Vi kan med stor glæde meddele at, undervisningen på elevhestene fortsætter som det hele tiden har gjort.

 

Målet var, at komme op på ca. 20 ryttere om ugen. Pt er vi 18 ryttere, det er så godt kommet igen, derfor har bestyrelsen valgt,  at undervisningen skal fortsætte. 

 

Maria Iversen har overtaget Katharinas hold, da Katharina var nød til at stoppe pga. af sit arbejde. 

 

Der ligger nedenfor en indkaldelse til generalforsamling, som er d. 6 marts kl 19:00 

Vi opfordrede alle vores medlemmere til, at komme så vi fremover kan have en velfungerende klub. 

 

Hilsen bestyrelsen

 


 

 

Der blev den 17. Marts afholdt sponsorstævne på Vilsbæk Rideklub.

Der blev afholdt ponygames, dressurstævne og højdespring hvor familie og venner sponsorerede rytterne.

Vi fik i alt samlet 10.680 kr. ind til klubben.

ÅRETS SPONSORRYTTER 2018 blev Maria Thimm som indsamlede det største sponsorat på i alt 1700 kr, sponsor præmien var en vest sponsoreret af sportsmaster Brovst 👍👍👍


Vi vil sige STORT TAK for opbakningen til stævnet. TAK til alle som har givet et sponsorat til klubben 😊

TAK til Hanherred bowlingcenter, AndersenByg og Tiffany for de fine sponsorater.

Desuden vil vi også benytte lejligheden til at sige TAK til klubbens faste og trofaste sponsorer;

Sparekassen Vendsyssel, Agesen El, Dlg - Land &Fritid, AJ Tagdækning, BTM Byg, Garant, Bejstrup Maskinsstation og Røgild Entreprenørforretning.

Jeres støtte betyder meget for os.